Túrterebes
Túrterebes > Vallásoldal > Reformatus

Reformatus

A Túrterebesi Református Egyházközség múltja, jelene, remélt jövője

 

A község magyar ajkú lakóinak reformálása az ősrégi katolikus egyházat megsemmisíti. Ennek következtében a templom és a parókia a református egyház tulajdonába megy át. A Perényi család rekatolizálása után, a svábok betelepítése után templomról kellett gondoskodnia a református egyháznak. A helyi hagyományokat figyelembe véve a templomi elvétel évszáma 1743-ra tehető. Ezt igazolja, hogy a római katolikus anyakönyvek 1743-tól vezettetnek. A református anyakönyvek 1807-től vezettetnek.Erőszakos elvétel következtében a reformátusok templom nélkül maradtak, ezért egy másik templom építését határozták el. A református egyház kicsi, szegény volt s csak nagy erőfeszítés mellett tudta felépíteni jelenben is meglévő templomát.

  • A gyülekezet tagjai közadakozásból, önkéntes munkával, az 1745-ös évek körül, a másik templom mellett lévő, a református egyház tulajdonát képező, iskolai telekhelyen megkezdték templomuk építését. A 300 lelket magába fogadó templomot közadakozásból, az egyház tagjai paraszt fejsze munkával, fából építették 1745 körül. A templom egyik jellegzetessége, hogy az építés során vasszeget nem használtak, mindenütt faszeget alkalmaztak. A templom póttemplomnak épült addig, amíg a lehetőség szerint újat építenek. Azonban ez nem sikerült, s így a jelenben is, mint műemléktemplomot használja a gyülekezet. E templom a Mária Terézia idejében érvényben levő törvényeknek megfelelően épült, mely szerint református templom főútra, központi helyre nem nézhet. 1794-ben az egyház a templomot renoválja. A jelenben is a templom vitorláján ezt az évszámot olvashatjuk. 1844-ben a torony és a harangláb renoválására kerül sor, majd 1856-71 között javítják. 1872-ben tűz ellen bebiztosítják. 1891-ben a templom déli oldalát fedik, fedésére 10300 fazsindelyt használnak. 1934-ben a templomtornyot újonnan befedték. Az 1970-es években a gyülekezet Sipos-Vizaknai Ákos lelkipásztor vezetésével teljesen átépíti a templomot és a parókiát.
  • 2001-től kezdődően önerőből minden esztendőben javítunk, újítunk valamit. A templombelső felújítását és a csillárcserét követte a templombejáraté, majd új ajtó is került a templomra. A faborítással ellátott harangláb a gyülekezet énektanulási vagy bibliaórás igényeit elégítheti ki. 2006-ban a gyülekezet elhatározta, hogy az időközben tönkrement zsindelyt a templomtornyon felújítja. A munkálat költségvetése 10-12 ezer euró között mozog, úgyhogy erre az esztendőre csak a 20.000 zsindely megvásárlását szeretnénk megvalósítani, majd, remélhetőleg már jövőre, az érdemi munkához is hozzákezdhetünk.
  • Hogy mekkora munka ez nekünk, az akkor derül ki, ha tudatjuk, hogy gyülekezetünk 102 lélek, akikből 20 nem lakik a faluban, de itt tartja fenn az egyháztagságát. A gyülekezet átlagéletkora közelíti a 60 évet, és csak néhány fiatal család lakik itthon. De hitünk erős és töretlen, hogy ahogyan Isten eddig is megőrzött és megsegített az évszázadok próbáltatásai között, most is velünk lesz és munkánk célba ér, az Ő nagyobb dicsőségére.

Somfalvi Edit