Reformatus

A Túrterebesi Református Egyházközség múltja, jelene, remélt jövője

 

A község magyar ajkú lakóinak reformálása az ősrégi katolikus egyházat megsemmisíti. Ennek következtében a templom és a parókia a református egyház tulajdonába megy át. A Perényi család rekatolizálása után, a svábok betelepítése után templomról kellett gondoskodnia a református egyháznak. A helyi hagyományokat figyelembe véve a templomi elvétel évszáma 1743-ra tehető. Ezt igazolja, hogy a római katolikus anyakönyvek 1743-tól vezettetnek. A református anyakönyvek 1807-től vezettetnek.Erőszakos elvétel következtében a reformátusok templom nélkül maradtak, ezért egy másik templom építését határozták el. A református egyház kicsi, szegény volt s csak nagy erőfeszítés mellett tudta felépíteni jelenben is meglévő templomát.

Somfalvi Edit